-

شما امیرکبیر نیستی که تو حموم بکشنت ی دوش بگیر هموطن!
-

......
-


-

لذت عمری زیر سایه شما بودن انتظاری بس طولانی السلام العلیک یا حضرت جان ..
لذت عمری زیر سایه شما بودن انتظاری بس طولانی السلام العلیک یا حضرت جان ..
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
-
[ عشق اول مثه جای واکسن بچگیامونه،
دردش تموم میشه اما جاش پاک نمیشه :) ]

مشاهده پست‌های بیشتر